Sarmalar

Geri Dön
Yaprak sarma
Yaprak sarma

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
Lahana sarma 200gr
Lahana sarma 200gr

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
Mor Lahana Sarma
Mor Lahana Sarma

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
Kara Lahana Sarması
Kara Lahana Sarması

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
Dut Yaprağı Sarması
Dut Yaprağı Sarması

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
Fındık Yaprağı Sarması
Fındık Yaprağı Sarması
55 ₺
Ihlamur Yaprağı Sarması
Ihlamur Yaprağı Sarması
65 ₺
AyvaYaprağı Sarması
AyvaYaprağı Sarması
65 ₺
Pazı Sarması
Pazı Sarması

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
Pırasa Sarması
Pırasa Sarması

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
Ispanak Sarması
Ispanak Sarması

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
İncir Yaprağı Sarması
İncir Yaprağı Sarması

1 porsiyon (200gr)

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)
Marul Sarması
Marul Sarması

1 Porsiyon (200gr)

40 ₺ (Yarım)

105 ₺ (Bir Buçuk)

75 ₺ (Tam)